Sposoby oznaczania płci w języku a rodzaj gramatyczny

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 4/1949 s. 8-16
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka