Ekspansja wyrażeń potocznych do języka oficjalnego

Małgorzata Warchoł-Schlottmann

Poradnik Językowy 5/2004 s. 31-42
Dział: Artykuły i rozprawy