Głosy czytelników

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1949 s. 37-38
Dział: Głosy czytelników