W „Expressie” o ortografii

J. T. [Jan Tokarski]

Poradnik Językowy 4/1949 s. 40-40
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
niema/nie ma