Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka

Jerzy Bartmiński

Poradnik Językowy 1-2/1991 s. 10-23
Dział: Artykuły