Język w służbie stanu wojennego (o przemówieniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 r.)

Dorota Zdunkiewicz [Dorota Zdunkiewicz-Jedynak]

Poradnik Językowy 1-2/1991 s. 38-46
Dział: Artykuły