Zastosowanie ekranizacji literatury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Aleksander Kozłowski

Poradnik Językowy 1-2/1991 s. 47-53
Dział: Język polski za granicą