Jak opisywać muzykę elektroniczną? [Włodzimierz Kotoński, Muzyka elektroniczna, Kraków 1989]

Grzegorz Dąbkowski

Poradnik Językowy 1-2/1991 s. 58-61
Dział: Recenzje