Mirosław Skarżyński, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków 1999

Iwona Burkacka

Poradnik Językowy 4/2001 s. 53-56
Dział: Recenzje