O wyznaczoności w polskich derywatach imiennych

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 3-4/1991 s. 110-118
Dział: Artykuły