Problem referencji grup nominalnych w tekstach propagandy politycznej

Dorota Zdunkiewicz [Dorota Zdunkiewicz-Jedynak]

Poradnik Językowy 3-4/1991 s. 119-123
Dział: Artykuły