Wybrane prefiksy rzeczownikowe w języku czeskim i polskim

Teresa Piotrowska-Małek

Poradnik Językowy 3-4/1991 s. 124-129
Dział: Artykuły