Nauczanie języka polskiego jako obcego : materiał nauczania — metody [Kazimierz Dolny, 5—7 listopada 1990]

Tomasz Woźniak

Poradnik Językowy 3-4/1991 s. 130-132
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki