Język polski dla studentów obcokrajowców. Kurs wstępny i kurs podstawowy praca zbiorowa pod redakcją Ireny Bogaczowej, Wrocław 1989

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 3-4/1991 s. 133-135
Dział: Recenzje