Fan — moda czy językowa konieczność?

Krzysztof Wróblewski

Poradnik Językowy 3-4/1991 s. 142-145
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
fanfanka