Jak Polak z Polakiem — V Forum Kultury Słowa w Lublinie [16-18 października 2003]

Barbara Pędzich, Jacek Grabowski

Poradnik Językowy 5/2004 s. 61-65
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki