Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Języki i społeczeństwa współczesnej Europy (Langues et sociétés de l'Europe moderne) Nancy, 13-15.11.2003

Alexandra Julia Bata

Poradnik Językowy 5/2004 s. 65-68
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki