Frazeologizm jako podstawa obrazu poetyckiego

Anna Pajdzińska

Poradnik Językowy 7-8/1991 s. 267-275
Dział: Artykuły