Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa TNW w 2003 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 5/2004 s. 69-70
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki