Błąd stylistyczny w teorii i w praktyce szkolnej

Teresa Wróblewska, Piotr Wróblewski

Poradnik Językowy 7-8/1991 s. 287-297
Dział: Język polski w szkole