Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1990

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 7-8/1991 s. 298-322
Dział: Bibliografia