Międzynarodowa Szkoła Letnia Kultury i Języka Ukraińskiego w Kijowie {Kijów, 2 VIII— ... 1990]

Zygmunt Gałecki

Poradnik Językowy 7-8/1991 s. 323-324
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki