Bożena Cząstka, Helena Synowiec, Kształcenie sprawności językowej (Ćwiczenia dla uczniów środowiska śląskiego), Kraków 1990

Jan Miodek

Poradnik Językowy 7-8/1991 s. 327-328
Dział: Recenzje