Proszę pani

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 7-8/1991 s. 332-337
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
proszę pani/panią