Halina Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa - Puńsk 2002

Marina Piatak

Poradnik Językowy 5/2004 s. 71-74
Dział: Recenzje