Konstrukcje z przyimkiem u w polszczyźnie

Maria Lesz-Duk

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 369-375
Dział: Artykuły