Opracowanie haseł winien i powinien w Słowniku języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka

Katarzyna Mosiołek [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 382-384
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
winienpowinien