Funkcje wypowiedzeń z imperatywną formą czasowników

Irena Putka

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 385-389
Dział: Artykuły