Fleksja podstawowych kategorii wyrazów w mowie dzieci pięcioletnich

Ewa Kozłowska

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 399-406
Dział: Język polski w szkole