Władysław Kupiszewski, Język „Dzienników” Stefana Żeromskiego, Warszawa – Kraków 1990

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 413-415
Dział: Recenzje