Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002

Anna Seretny

Poradnik Językowy 5/2004 s. 74-80
Dział: Recenzje