Francoise Thom, Drewniany język, tłumaczyła Izabela Bielicka, konsultacja i posłowie Michał Głowiński, Warszawa 1990

Katarzyna Czarnecka

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 419-420
Dział: Recenzje