Barbara Osuchowska, Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika, Warszawa 1988

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 421-423
Dział: Recenzje