Tamersi — nowa tendencja w języku polskim?

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 429-431
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
-er