Dopełniacz niektórych zapożyczeń angielskich w języku polskim

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Poradnik Językowy 9-10/1991 s. 431-432
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów