Jan Miodek, Ojczyzna polszczyzna dla uczniów, Warszawa 1990

Jerzy Głowacki

Poradnik Językowy 1/1992 s. 72-74
Dział: Recenzje