Bogusław Wyderka, Cechy składniowo-stylistyczne siedemnastowiecznej prozy publicystycznej. Piśmiennictwo śląskie na tle ogólnopolskim, Opole 1990

Maria Wojtak

Poradnik Językowy 1/1992 s. 74-76
Dział: Recenzje