Jerzy Podracki, Dydaktyka składni polskiej, Warszawa 1989

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 1/1992 s. 76-78
Dział: Recenzje