Dokładny czas

Stanisław Drewniak

Poradnik Językowy 5/2004 s. 81-82
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów