Kolegium czy college?

Anna Wojciechowska

Poradnik Językowy 1/1992 s. 83-88
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kolegium/college