O protetycznym użyciu nagłosowego segmentu że- we współczesnym języku polskim

Maria Szupryczyńska

Poradnik Językowy 6/2004 s. 11-25
Dział: Artykuły i rozprawy