Sufiksy obce -or, -tor, -ator we współczesnym języku polskim

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 3/1992 s. 181-191
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-or-tor-ator