Metafora synestezyjna

Kamila [Kamilla] Termińska

Poradnik Językowy 3/1992 s. 201-207
Dział: Artykuły