Kilka uwag o potoczności. Z prac nad Podręcznym słownikiem polszczyny potocznej

Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński

Poradnik Językowy 3/1992 s. 209-216
Dział: Artykuły