Atrybutywne nazwy osób w gwarach — problemy słowotwórczo-semantyczne

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 3/1992 s. 217-223
Dział: Artykuły