Opis dystrybucji niektórych form tzw. zaimków trzecioosobowych

Monika Czerepowicka

Poradnik Językowy 6/2004 s. 26-32
Dział: Artykuły i rozprawy