Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, red. Józef Porayski-Pomsta, Warszawa 1991

Agnieszka Mikołajczuk

Poradnik Językowy 3/1992 s. 228-231
Dział: Recenzje