Nowsze zapożyczenia w polszczyźnie: anglicyzmy gramatyczne i leksykalne

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 3/1992 s. 237-241
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
dealerkonwencja (wyborcza)leasingleasingowypagerpatchworksponsoringspotwalentynkawow!yuppie