Sufiksy obce -or, -tor, -ator we współczesnym języku polskim. Cz. II

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 4/1992 s. 278-289
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-or-tor-ator