Stereotypy psa zawarte w języku polskim

Katarzyna Mosiołek [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 4/1992 s. 301-304
Dział: Artykuły